Aanpassing Innovatiebox regeling:

Gepubliceerd op: 03-01-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën versimpelt vanaf 1 januari 2013 de innovatiebox. Deze wijziging is opgenomen in het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten welke gepubliceerd is in het Staatsblad van 30 december 2012, nummer 694.

Vanaf 1 januari 2013 mogen innovatieve ondernemers 25% van hun winst aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. Indien voor deze forfaitaire regeling wordt geopteerd, wordt 25% van de winst aangemerkt als het saldo van voordelen uit hoofde van de immateriële activa en daarmee in de innovatiebox belast. Hierbij hoeft geen drempel in aanmerking te worden genomen. Wel is het forfaitaire bedrag gemaximaliseerd op € 25.000 per jaar. Hierdoor is deze regeling voornamelijk interessant voor bedrijven met een jaarlijkse winst tot € 100.000.

Bij de maximale forfaitaire toepassing van € 25.000 per jaar, is dit voordeel voor 80% vrijgesteld voor de reguliere belastingpercentage van 20% tot 25%. Hierdoor daalt het effectieve belastingpercentage over dit deel van de winst naar 4% tot 5%.
 
De forfaitaire regeling heeft een optioneel karakter, waarbij elk jaar de keuze kan worden gemaakt om deze regeling al dan niet toe te passen. Om recht te doen aan het feit dat de winst uit een immaterieel activum zich meestal niet in een één jaar materialiseert, is ervoor gekozen om de winst te verdelen (fictief) over drie jaar, namelijk over het jaar waarin het immateriële activum ontstaat en de twee daaropvolgende jaren.
 
Heeft u vragen over de toepassing hiervan neemt u dan gerust contact met ons op, dit kan per e-mail:info@innovatieboxburo.nl of telefonisch op 0523-522102.

INNOVATIEBOX toepassen?

NO CURE - NO PAY

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...