Prinsjesdag

Gepubliceerd op: 18-09-2014

Wijzigingen WBSO 2014

S&O afdrachtsvermindering
De WBSO is de verzamelnaam voor de faciliteit afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de S&O-aftrek in de Wet inkomstenbelasting.
De WBSO is gericht op het stimuleren van investeringen in S&O door het bedrijfsleven, door de loonkosten voor het verrichten van S&O te verlagen. Het kabinet stelt naar aanleiding van de laatste evaluatie over de WBSO in 2012 (over de periode 2006–2010) voor om de eerste schijf te verlagen van 38% naar 35% en tevens te verlengen van € 200.000 naar € 250.000. Dit is met name van belang om het mkb meer mogelijkheden te bieden om door te groeien, omdat kleinere tot middelgrote bedrijven van een schijfverlenging kunnen profiteren.

Wijzigingen RDA 2014

RDA-percetage van 54% naar 60% 
In 2014 is het de verwachting dat het RDA-bedrag 60% van de goedgekeurde kosten en uitgaven zal gaan bedragen. In het haar 2013 bedraagt dit percentage 54%. Het RDA-bedrag in uw RDA-beschikking(en) , kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB/IB) . Als de winst voor belasting onvoldoende is om het RDA-bedrag volledig te verrekenen, leidt het toegekende RDA-bedrag tot een groter verlies in dat kalenderjaar. Door verliesverrekening kunt u alsnog het volledige RDA-bedrag verrekenen.

Geen wijzigingen met betrekking tot de Innovatiebox.

INNOVATIEBOX toepassen?

NO CURE - NO PAY

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...