Innovatiebox - AanpakDe volgende stappen zullen wij met u doorlopen om de Innovatiebox voor u een succes te laten worden:

1: Quick-scan: Hierbij worden de mogelijkheden van de Innovatiebox inzichtelijk gemaakt.

2: Analyse: Tijdens deze analyse worden de voortbrengingskosten en de toerekenbare opbrengsten ten behoeve van de Innovatiebox inzichtelijk gemaakt.

3: Vaststellingsovereenkomst: Voordat de vaststellingsovereenkomst wordt voorgelegd bij de Belastingdienst zal deze met uw organisatie besproken worden. Indien noodzakelijk en/of gewenst kan er een vooroverleg plaatsvinden met de Belastingdienst.

4: Belastingdienst: Bespreking met de Belastingdienst en/of vaststelling (aangepaste) vaststellingsovereenkomst.

5: Evaluatie en vervolg: Na ontvangst van de getekende vaststellingsovereenkomst zal er een evaluatie plaatsvinden. Dit is tevens het moment dat u bij voldoende belastingvoordeel een factuur zult ontvangen van INNOVATIEBOXburo. Daarnaast zal er aan u worden toegelicht hoe u de voordelen in uw belastingaangifte kunt verwerken. NB: bij onvoldoende belastingvoordeel zult u geen factuur ontvangen.

Inmiddels hebben wij voor een groot aantal opdrachtgevers reeds succesvol de Innovatiebox regeling kunnen toepassen:

Alpha Deuren
Simteq
Steco
Gamesys
Votech
Banner Connect
Wilt u eens contact met een Innovatiebox referentie in uw werkgebied? Bel ons gerust zodat wij u in contact kunnen brengen.

INNOVATIEBOX toepassen?

NO CURE - NO PAY

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...